چشم حس همچون كف دست است و بس

.

2023-05-30
    مباشر الهلال و اراوا